Aktualności

Jak pracujemy z branżą medyczną – case study

Przy okazji sukcesów w branży medycznej, o których ostatnio komunikowaliśmy, zapraszamy do zapoznania się z case study, pokazującym jak w praktyce wygląda nasza współpraca z placówkami medycznymi.  Rozwiązanie, o którym piszemy, zostało wdrożone w jednym z najbardziej nowoczesnych Instytutów naukowych w Polsce, prowadzącym również działalność badawczo-rozwojową i szpitalną.

Najważniejsze dla nas są wspólnie określone potrzeby Klienta.

Pierwszym i najważniejszym krokiem w tej współpracy, była rozmowa z Klientem, podczas której wspólnie określiliśmy jego potrzeby. Następnie dokładnie i rzeczowo wyjaśniliśmy jak funkcjonuje platforma DocuSafe®, jakie są korzyści oraz czego można się spodziewać po wdrożeniu. Dalszym etapem było przeprowadzenie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej, która pozwoliła na określenie tzw. „wąskich gardeł”, powodujących opóźnienia w realizacji procesów Instytutu, ale również pokazała najlepsze rozwiązania, które zautomatyzują i usprawnią pracę, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. W oparciu o zebrane dane i nasze wieloletnie doświadczenie, ustaliśmy ostateczne potrzeby.

Były to:

 • sprawne i bezpieczne zarządzanie procesem obiegu dokumentów w sekretariacie Szpitala/Instytutu,
 • wsparcie działań związanych z postępowaniami publicznymi,
 • integracja naszego rozwiązania z SharePoint,
 • usprawnienie działań/procesów specyficznych dla branży medycznej (np.: udostępnianie dokumentacji medycznej, obsługę spotkań Rady Naukowej, itp. ).

Proponując optymalne rozwiązanie, zawsze szanujemy przyzwyczajenia użytkowników.

Aby zapewnić sprawny przepływ dokumentów i procesów w Szpitalu, zaproponowaliśmy wdrożenie platformy DocuSafe_MED® – dedykowanej właśnie do branży medycznej, z rozwinięciem funkcjonalności Kancelaria i Workflow. Rekomendując to rozwiązanie, mieliśmy również na uwadze przyzwyczajenia użytkowników, tak aby w miarę możliwości i z korzyścią dla Szpitala, odzwierciedlić autentyczne procesy – jeśli funkcjonały sprawnie, a „jedynie” przenieść je do wersji elektronicznej, tak aby zapewnić jeszcze większą sprawność, bezpieczeństwo i automatyzację.

Przykładowe opracowane i wdrożone przez nas procesy:

 • proces obsługi wniosków o opinię komisji bioetycznej,
 • proces wsparcia konkursu na stanowisko naukowe,
 • proces wspierający obsługę administracyjną badań klinicznych,
 • proces wspierający obsługę spotkań Rady Naukowej,
 • proces obsługi postępowań publicznych,
 • udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek (więcej w artykule >>).

Zapewniamy gwarancję i bezpieczeństwo.

Po wdrożeniu rozwiązania, zapewnieniu kompatybilności z innymi systemami w Szpitalu, przeprowadziliśmy profesjonalne szkolenia praktyczne dla administratorów i użytkowników systemu. Dodatkowo, zapewniliśmy kompleksową opiekę powdrożeniową, która polegała na: kontroli, czy wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami, reagowaniu na pytania Klienta, czy drobnych modyfikacjach, w celu osiągnięcia jeszcze lepszej funkcjonalności systemu.

W efekcie nasze wdrożenie pozwoliło Klientowi na:

 • sprawny obieg korespondencji,
 • bezpieczny dostęp do informacji wyłącznie przez osoby do tego powołane,
 • stworzenie jednolitego archiwum korespondencji,
 • szybki dostęp do informacji i korespondencji,
 • automatyzację procesów biznesowych,
 • standaryzację metod pracy,
 • zwiększenie wydajności procesów biznesowych,
 • szybki przebieg procesów.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów na temat tego wdrożenia, lub szukają narzędzia usprawniającego procesy w branży medycznej, serdecznie zapraszamy do kontaktu >>.

Branża medyczna - case study

17 lipca 2017


Wstecz