Branża: administracja

Sektor publiczny

Opis klienta

Urząd państwowy wspierający centralny organ administracji rządowej, podlegający pod ministra właściwego do spraw zdrowia.
Zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez udostępnianie informacji o zagrożonych substancjach, gromadzenie tych danych i współpracę z służbami ratowniczymi i medycznymi.

Współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi.

Potrzeba Klienta

1. Pomoc w automatyzacji przekazywania i weryfikowania informacji do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

2. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa w nadawaniu dostępu i uprawnień do zaproponowanego rozwiązania.

Nasze rozwiązanie

Wdrożenie i serwisowanie dedykowanego rozwiązania, spełniającego szczególne zasady bezpieczeństwa (ustawa, rozporządzenia, przepisy), a także systematyczne dostosowywanie go do rozwijających się potrzeb Urzędu.

Pozwoliło to na:

  • kontrolę wniosków dotyczących uzyskania deklaracji,
  • usprawnienie procesu weryfikacji i klasyfikacji,
  • dodatkowe zabezpieczenie w postaci certyfikatu użytkownika.

Przykładowe kryteria konieczne do zgłoszenia deklaracji:

Podział na kategorie:

  • kleje, paliwa, metale nieszlachetne i stopy, produktu biobójcze itp.

Podział na zagrożenia:

  • zagrożenia fizyczne (materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, gazy utleniające, itp.)
  • zagrożenia dla zdrowia (toksyczność droga pokarmowa, skóra, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu itp.)
  • zagrożenia dla środowiska (zagrożenie stwarzane przez mieszaniny dla środowiska wodnego (ostre), zagrożenie stwarzane przez mieszaniny dla warstwy ozonowej itp.)
Więcej o rozwiązaniach dedykowanych

2000

Orientacyjna liczba użytkowników

2011

Współpraca od 2011 r.

Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie rozwiązania zastosowaliśmy w tej branży?

Prosimy o zostawienie danych kontaktowych, a prześlemy Państwu inne Case Study.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close