Branża: edukacja

Sektor publiczny

Opis klienta

Uczelnia wyższa o profilu medycznym, powstała w latach 20-tych. Jest również organem założycielskim dla szpitali, a także prowadzi działalność wydawniczą.

Zajmuje wysokie miejsca w rankingach wśród szkół wyższych, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Potrzeba Klienta

1.  Potrzeba  sprawnego i bezpiecznego zarządzania procesem obiegu dokumentów w sekretariacie.

2.  Potrzeba  składania zamówień na materiały konieczne do funkcjonowania Uczelni (pobieranie z magazynu, zakupy on-line w zewnętrznych firmach).

3.  Potrzeba  kontroli i usprawnienia procesu akceptacji zapotrzebowania i budżetu na materiały w Uczelni.

4.  Wdrożenie Archiwum Zakładowego, spełniającego wymogi prawne właściwych terenowo archiwów państwowych.

5.  Spełnienie wymogów EZD.

Nasze rozwiązanie

Wdrożenie platformy DocuSafe_EDU®, z rozwinięciem funkcjonalności Kancelaria i Archiwum.

Pozwoliło to na:

  • sprawniejszy obieg korespondencji,
  • bezpieczny dostęp do informacji wyłącznie przez osoby do tego powołane,
  • stworzenie jednolitego archiwum korespondencji,
  • natychmiastowy dostęp do zgromadzonych danych,
  • bezpieczeństwo archiwizowanych dokumentów,
  • obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów,
  • przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących archiwizacji akt kat. A.

Dodatkowo zastosowanie:

  • dedykowanego rozwiązania E-sklep, umożliwiającego w przejrzysty i sprawny sposób składanie zamówień, z podziałem na koszty, osoby akceptujące, zliczaniem stanu magazynu i stanu budżetu dla każdego działu w Uczelni.
Więcej o produkcie DocuSafe®
Więcej o rozwiązaniach dedykowanych

Przykładowe wdrożone procesy

proces obsługi pism przychodzących

proces obsługi pisma wewnętrznego

proces obsługi pisma wychodzącego

proces obsługi delegacji krajowej i zagranicznej

proces akceptacji zapotrzebowania wewnętrznego

Bez limitu

Orientacyjna liczba użytkowników

2015

Współpraca od 2015 r.

Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie rozwiązania zastosowaliśmy w tej branży?

Prosimy o zostawienie danych kontaktowych, a prześlemy Państwu inne Case Study.