Aktualności

Prezentacja DocuSafe® podczas konferencji we Wrocławiu

12 lutego DocuSafe® weźmie udział w konferencji organizowanej w ramach projektu pod nazwą „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”. Idea konferencji wiąże się z prezentacją zadań, które będą realizowane przez UM we Wrocławiu w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

COM-PAN SYSTEM podczas wydarzenia wystąpi z prezentacją systemu DocuSafe®, który został wyłoniony w procesie przetargu na usługę wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej zmianom, jakie już mają miejsce na UMW – a dotyczą one bardzo wielu obszarów, kluczowych dla codziennego funkcjonowania Uczelni, m.in. Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i dyskusji na temat kierunków, w jakich powinny rozwijać się inne uczelnie wyższe biorąc za przykład Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

11 lutego 2014


Wstecz