Aktualności

Elektroniczny proces udostępniania dokumentacji medycznej w następnym Szpitalu

Miło nam poinformować, że właśnie rozpoczęliśmy współpracę z jednym ze Szpitali w Siedlcach.

Przedmiotem współpracy będzie m.in.: rozbudowa dotychczasowej platformy wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Szpitala, umożliwiające pierwszą w Polsce w pełni kompleksową obsługę elektronicznego procesu udostępniania dokumentacji medycznej.

Proces ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród branży medycznej. Ogromną zaletą jest fakt, że pacjent bez wychodzenia z domu może całą procedurę przeprocesować, łącznie z naliczeniem opłaty.

Poza tym pomaga on m.in. w:

  • przechowywaniu dokumentów wraz z załącznikami, (pliki graficzne, zdjęcia, multimedialne, skany, itp.),
  • prowadzeniu ewidencji udostępniania dokumentacji medycznej, (prowadzenie ewidencji kart udostępniania akt),
  • utworzeniu harmonogramu przekazania, (z uwzględnieniem terminów sprawdzenia) całej dokumentacji dotyczącej m.in. badań naukowych czy klinicznych,
  • oznaczeniu dokumentu definiowalną treścią, (np. „wersja robocza”/„kopia”) lub równoważnego zabezpieczenia pozwalającego jednoznacznie odróżnić kopię dokumentu od oryginału, itd.  (więcej w artykule >> )

Jesteśmy dumni, że możemy się przyczynić do automatyzacji i usprawnienia procesów w tej placówce medycznej.

Elektroniczny proces udostępniania dokumentacji medycznej w następnym Szpitalu

4 lipca 2017


Wstecz