Aktualności

DocuSafe® informatyzuje szpital w Białymstoku

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku podjął decyzję o wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocuSafe®. Placówka składa się z 9. stacjonarnych oddziałów szpitalnych. Kadra Szpitala to biegli w swoich dziedzinach lekarze i wykwalifikowane pielęgniarki.

 

Wdrożenie dwóch modułów DocuSafe® Kancelaria i DocuSafe® Archiwum w pełni zinformatyzowało placówkę szpitalną w obszarach związanych z obiegiem dokumentów, a tym samym usprawniło pracę ponad 100 pracowników szpitala . Moduł Kancelaria umożliwił komputerowe rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, tworzenie Książki Korespondencyjnej oraz Kalendarza, który pomaga w zarządzaniu czasem pracowników. Funkcjonalność modułu wyposażona jest dodatkowo w przekazywanie pism pomiędzy poszczególnymi pracownikami placówki.

 

Z kolei modułu Archiwum wprowadził funkcjonalność dotyczącą głównie generowania dokumentu o nazwie Spis zdawczo odbiorczy akt, zawierający wykaz dokumentów, które są przeznaczone do przesunięcia i trafiają do Archiwum szpitala. Dokumenty przekazywane są do dokumentacji archiwalnej po upływie 25 lat od wytworzenia dokumentacji.

29 września 2011


Wstecz